Vedlikehold av AC-anlegg

  • Påsken er her, og mange skal ut på veier de ikke er vant med å kjøre på. Det kan være greit å sjekke at vinterdekkene holder mål om du skal opp i fjellet. Minimum 3 mm, og helst 4 mm mønsterdypde.
  • På langtur i påsken kan det være høyt forbruk av spylervæske og langt til neste bensinstasjon. Fyll opp helt før du drar og ha med ekstra i bilen, så ser du hvor du kjører.
  • På påskefjellet er det mer snø enn man er vant med hjemmefra. Og det er ikke like aktivt brøytet. Vær forberedet på at du kan sitte fast selv i små snømengder. Ha med kjetting og spade i bilen, så har du mulighet til å komme deg videre.
  • Man har med seg mye når en skal på påsketur. Det er flere grunner til å tenke på hvordan man pakker, både personsikkerhet og for bilens kjøreegenskaper. Pakk alltid det tyngste nederst.
  • Det kan fort være at du blir nødt til å sitte i bilen i lengre perioder på påsketuren. Det er lett å tenke at man har en varm bil, og man setter seg inn tynnkledd. Ha med ekstra klær og tepper, så slipper man å sitte i bilen å fryse skulle det bli stans.
  • Når man skal på påsketur er det viktig at lufttrykket er riktig. Vinterdekk skal generelt ha 10 % mer luft enn sommerdekk. Ta deg tid til å sjekke lufttrykket før du legger ut på langtur.

Følg med på vår Facebook-side for flere tips!